Vrtec Pedenjped

O t r o k o m

p r i j a z e n

v r t e c

Spoštovani starši,

Novo vrtčevsko leto pričenjamo na devetih lokacijah s 782 otroki, za katere z veliko predanostjo skrbijo vsi delavci Vrtca Pedenjped. Ponujamo celodnevni program, ki obsega 9 ur z 11 urnim poslovnim časom. S strokovnostjo, spodbudnim okoljem, sodobno opremo in didaktičnimi sredstvi, otrokom zagotavljamo občutek varnosti in dobrega počutja ter ustvarjalne pogoje za njihov vsestranski razvoj, ki so kakovostno dopolnilo družinski vzgoji.

Letošnje šolsko leto prinaša novosti, saj smo v maju odprli novo enoto v Kašlju, ki smo jo poimenovali Pedenjcarstvo. S svojo okroglo obliko in zanimivimi arhitekturnimi rešitvami nas navdušuje pri ustvarjanju novih vsebin. Po knjižnem junaku smo poimenovali tudi druge naše enote. Pedenjped je tudi Sladkosned, Učenjak, Vrtnar, Radovednež, Korenjak, Potepuh in Pedenjškrat.

Veselimo se novega začetka vrtčevskega leta, za katerega verjamemo, da nas bo povezoval in združeval preko različnih skupnih dogodkov in prireditev.

Marjana Zupančič,
ravnateljica Vrtca Pedenjped

Vizija vrtca

V vrtcu Pedenjped želimo otrokom omogočiti optimalne pogoje, v katerih lahko razvijajo svoje potenciale, kjer lahko svobodno izražajo svoje zamisli, znanja, sposobnosti, ustvarjalnost, razvijajo kritičnost ter postajajo odgovorni posamezniki, ki znajo živeti v skupnosti. Prav zato se v vrtcu vključujemo v nacionalne in mednarodne projekte, ki nam pomagajo, da lahko še kvalitetneje uresničujemo cilje predšolske vzgoje. Ponosno nosimo nazive EKOVRTEC, GOZDNI VRTEC in UNESCO VRTEC, saj z vsebinami iz narave, ekologije ter multikulturalizma razvijamo občutljivost do okolja, kulture, jezika in drugačnosti. S programom ZMAGUJEMO Z VREDNOTAMI spodbujamo zavedanje o lastni odgovornosti do okolja – tako socialnega, kot naravnega. rozicaProgram ZDRAVJE V VRTCU podpira naša prizadevanja za razvijanje zdravih navad in spodbujanja psihomotoričnih in socialnih spretnosti otrok in odraslih. Mednarodni projekti v sklopu programa ERASMUS+ in projekt TURIZEM IN VRTEC nas povezujejo med seboj, ponujajo možnost za spoznavanje naše domovine in drugih dežel. Z roko v roki s starši, ki nas pri teh prizadevanjih podpirajo in pri njih sodelujejo, gradimo odličnost našega vrtca in življenja v njem in njegovem okolju.preslednica lezece

GrbLjubljana zelenaUNESCO Pridružena šolaEKOzdravjevrednote Erasmus+TZSmreza gozdnih vrtcev

Program razvoja podezelja
Program razvoja podezelja 1EU zastavaSLO Zastava
EU kmetijski sklad