Spoštovani starši,

skladno z napovedjo vlade RS, se zaradi razglasitve epidemije izbruha koronavirusa v RS s ponedeljkom, 16. marca do 30. marca 2020 zapirajo oz. prenehamo opravljati dejavnost vsi vrtci (javni in zasebni).

Na nivoju občin bodo dovoljene izjeme oz. NUJNO VARSTVO OTROK le za otroke, katerih starši bodo nujno potrebovali varstvo, ker so dolžni še naprej opravljati svoje delo. (zaposleni v zdravstvu, policiji, vojski, zaporih, komunalnih službah, živilskih trgovinah, lekarnah, domovih za ostarele, dežurne v vrtcih in šolah, redarstvih in službah civilne zaščite ipd.)

Za nujno varstvo otrok ne veljajo Zakon o vrtcih niti ostali predpisi, ki urejajo dejavnost predšolske vzgoje, saj gre za okoliščine višje sile. Mestna občina Ljubljana zato zbira na podlagi izjav staršev (pod kazensko in materialno odgovornostjo) potrebe po nujnem varstvu otrok, ker so starši dolžni opravljati v času zaprtosti vrtca delo pri delodajalcu.

V primeru, da je eden od staršev doma (porodniška, bolniška, dopust, brezposeln, možnost varstva zaradi ne – nujnih del,…), drugi pa v navedenih poklicih, MORA biti OTROK DOMA.

Prosimo vas, da z VSO SKRBNOSTJO presodite ali vrtec zares potrebujete ali lahko otroka kljub vsemu zaupate v drugo varstvo.

Zato vas prosimo, da nam do petka, 13. 3. do 10. ure zjutraj posredujete vaš odgovor na oddelčni e-naslov, ali potrebujete za vašega otroka dežurno varstvo v času zaprtosti vrtca od 16. 3. 2020 dalje. Zbrane podatke o potrebah moramo v petek, 13. 3. do 11. ure posredovati na Mestno občino Ljubljana, ki bo določila lokacijo dežurnega varstva otrok v Ljubljani.

Vse starše, ki boste jutri (v petek) v vrtcu prosimo, da nujno odnesete domov vso garderobo otrok, ker bomo v času zaprtosti vrtca vse prostore čistili in razkužili.

Za vaš odgovor se vam najlepše zahvaljujemo, jutri vas bomo obvestili o vseh nadaljnjih ukrepih, ki bodo znani na podlagi sprejetega interventnega zakona.

Prosimo vas, da v primeru pojava okužbe otroka ali družinskega člana s koronavirusom, obvestite svojo vzgojiteljico preko elektronske pošte ali na mobilni telefon (glede na dogovor).

Hvala za razumevanje. Prijazen pozdrav,

Marjana Zupančič, ravnateljica