SPOŠTOVANI STARŠI

Ker sta zdravje in varnost otrok tako za vas kot tudi za nas, ena od najpomembnejših ciljev, vas prosimo, da še naprej vsi spoštujemo in upoštevamo ustaljena navodila pristojnega ministrstva in priporočila NIJZ:

  • v vrtcu starši in obiskovalci obvezno nosijo maske, 
  • obvezno je razkuževanje rok ob vstopu v vrtec, 
  • v vrtec prihajajo le zdravi otroci in starši,
  • ob prihodu in odhodu se v prostorih vrtca (garderobah) se starši zadržujete čim krajši čas.

 Skladno z dopolnitvijo Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu, z dne 23. 8. 2021,
PCT pogoj velja samo za starše, ki

- uvajajo otroke novince v vrtec, 
- prisotne na roditeljskih sestankih in pogovornih uricah 
- ter vse druge prisotnosti, ko se starši zadržujejo v vrtcu dalj časa.

Vsekakor pa ohranjamo zaupanje v odgovornost vseh, da vstopamo v vrtec izključno zdravi otroci in odrasli. Hvala za razumevanje. 

Prijazen pozdrav, 
Marjana Zupančič
ravnateljica