Delo je temeljna človekova dejavnost, ki omogoča preživetje in tudi kakovostno življenje. Vsako delo je ustvarjanje. Prav z ustvarjalnostjo, ki je sposobnost oblikovanja novih zamisli in realizacije teh v obliki nekega izdelka, inovacije ali izuma, v temelju prispevamo k razvoju in blagostanju človeštva.

Delo in ustvarjalnost sta torej del življenja in morata biti tudi del vzgojno-izobraževalnega procesa tako doma kot v izobraževalnih ustanovah.
Potrebujemo delo, ki daje smisel in razveseljuje. Potrebujemo ustvarjalnost, ki nam pomaga, da lahko živimo in preživimo v času izzivov, tudi ko zaposlitev ni sama po sebi umevna.

Vir: IEV (2016). Delovno gradivo za modul delo in ustvarjalnost. Ljubljana: samozaložba

V tem modulu želimo preseči staro grožnjo: "Če se ne boš učil, boš pa delal." Še več, delu želimo dati večji pomen in zavest, kako pomembno je za naše polno življenje. Z delom se učimo, razvijamo spretnosti in veščine, ob tem razvijamo ustvarjalnost, domišljijo.

V vrtcu prav zaradi tega pogosto delamo – čeprav otroci sprejemajo delo skozi igro, pa je prav, da se zavedajo pomena dela in kakšno zadovoljstvo prinašajo rezultati dela.

V tem obdobju bomo v vrtcu skupaj z otroki poskrbeli za zunanjo ureditev vrtca in igrišča. Uredili bomo vrtne in rožne gredice. Ločevali in zbirali bomo odpadke (plastenke in papir), iz odpadnega materiala pa bomo izdelovali nove uporabne predmete. Kar nekaj ritmičnih instrumentov smo ustvarili že do sedaj, prav gotovo pa bomo našli še veliko drugih ustvarjalnih idej. Vabimo vas, da se nam pridružite, lahko z zbiranjem odpadnega materiala, s sodelovanjem pri popoldanskih delovnih srečanjih ali pa tudi s kakšno novo idejo, ki jo lahko prišepnete vzgojiteljici.

Naj nas delo, veselje in ustvarjalnost družijo in bogatijo!

Zapisala Mojca Laznik