HUMANOST

Pojem humanosti izhaja iz novodobnega pojmovanja človekovega dostojanstva, pojmovanja, ki je bilo prvikrat eksplicitno postavljeno v evropski kulturi v začetku novega veka, v prelomnem času med renesanso, humanizmom in razsvetljenstvom. Ni naključje, da je prav ta čas pogosto označen kot čas humanizma, k človeku usmerjene miselnosti. Humanizem pomeni torej človečnost tudi v vrednotnem pomenu, miselnost, ki temelji na konceptu človekovega dostojanstva in iz njega izhajajočih pravic, svoboščin pa tudi odgovornosti.

Humanizem združuje mnoge temeljne vrednote, spoštovanje svobode z altruizmom, ljubeznijo, dobroto, prijaznostjo in strpnostjo, ki povezujejo človekovo dostojanstvo, pravice, svoboščine ter dolžnosti in odgovornosti v skupno kategorijo.

Zato bomo v sklopu humanosti našli vodila, načela in vrednote, ki jih povsod postavljajo na zelo visoko mesto: ljubezen, svobodo, strpnost, dobroto idr. Humanizem pa s svojo vero v človeka in človekovo dostojanstvo izrecno poudarja tudi kategorije upanja, napredka ter osebnostne in družbene rasti ter rasti civilizacije.

Vir: http://ucilnica.iev.si/ 

 

V vrtcu bomo preko vsakodnevnih situacij prepoznavali globine pojma HUMANOSTI.

LJUBEZEN: kaj pomeni imeti veliko srce, koga imamo radi, kaj naredimo za nekoga, ki ga imam rad?
PRIJAZNOST: Veriga prijaznosti: naredimo naključno nekaj lepega, prijaznega in podajmo sporočilo naprej.
SVOBODA: svoboda posameznika se konča tam, kjer se začne svoboda drugega. Kaj pomeni svoboda in kakšne dolžnosti, ne le pravice, nam nalaga svoboda?
DOBROTA: kako se počutimo, ko naredimo dobro delo, kaj pomeni dobro delo?
STRPNOST, SPREJEMANJE DRUGAČNOSTI:
UPANJE, OPTIMIZEM: optimizem krepi osebnost in spodbuja k napredku in pozitivnim rezultatom.

Preko dneva se nam za to ponuja veliko priložnosti. Ko se zgodi, da je kdo počasen ali manj uspešen - bomo strpni? Ko kdo potrebuje pomoč pri vsakodnevnem opravilu - bomo pomagali? Ko imamo igrače samo zase - jih bomo delili? Ko nekdo govori - mu bomo prisluhnili? Prebirali bomo tudi zgodbe. Te imajo vedno močna sporočila, ob tekstu in slikah se lahko z otroki pogovarjamo o različnih življenjskih dilemah. Starši, spremljajte oglasne deske v vaši enoti, dopolnjujte nas tudi doma. Priložnosti je veliko!

Zapisala: Mojca Laznik