PRAVIČNOST


ETIKA IN VREDNOTE V VRTCU

Otroštvo je tisti del našega življenja, ko skupaj z družino, institucijami in svetom, ki nas obdaja, ustvarjamo prve izkušnje, vrednote in osebna prepričanja. Ne glede na versko ali politično prepričanje, pa v naši civilizaciji obstajajo vrednote, s katerimi ustvarjamo bolj ali manj uspešno družbo in življenje v njej. Program »etika in vrednote«, ki ga podpira Institut za etiko in vrednote v sodelovanju s SAZU, spodbuja temeljne in obče veljavne vrednote, ki temeljijo na tradiciji evropske kulture in zgodovine in ne posameznih ideoloških pogledov.

 

PRAVIČNOST

Pravičnost ali nepravičnost navadno najbolj občutimo. Pogosto še slišimo, da je bil nek učitelj sicer strog, ampak pravičen. Pravičnost drugih postavljamo na visoko mesto. Pa vendar biti pravičen v vseh okoliščinah, do sebe in do drugih, ni lahka naloga, predvsem pa ni črno-bela.
Ko otrok kriči:«To ni pravično!«, gre pogosto samo za nekaj, kar ga je razjezilo. Če se neka stvar ne posreči ali se ne zgodi, kot bi si želel ali pa nekdo zboli med počitnicami, je to nekaj, kar ga ujezi, ni pa ne krivično in ne pravično. Dobro se je zavedati tega.

Prav je, da se zavedamo, da pravičnost v veliki meri zagotavlja občutek varnosti. V pravičnem okolju vemo, kaj lahko pričakujemo. Tudi otroci.
Pravičnost se začne in konča pri majhnih stvareh:

  • ko nekdo, ki je odgovoren za delitev, da prednost tistemu, ki mu je bolj všeč ali pa mu bo omogočil večjo korist;
  • ko posameznik začne prepričevati nekoga, naj ne upošteva pravil, ker bo to prineslo korist.

Krepitev pravičnosti se začne pri zaznavanju le te in pri spoznavanju in upoštevanju osnovnih pravil (pravila družabnih ali športnih iger, smiselna pravila v skupini).
V vrtcu bomo v sledečih dveh mesecih zaznavali življenjske situacije, ki nam bodo nudile možnost za pogovor o tem, kaj je pravično. Prebirali bomo tudi zgodbe v katerih bomo poiskali momente, ki govorijo o pravičnosti. Starejši otroci bodo gotovo o tem tudi razmišljali in iskali svoje rešitve, mlajši pa bodo predvsem na konkretnih primerih doživljali pravično ali nepravično medvrstniško delitev igrač, objemov, pozornosti.

Vir: Delovno gradivo za modul Pravičnost, Institut za etiko, 2015, Ljubljana

Starši,

tudi vi se lahko pridružite tako, da doma z otroki v vsakodnevnih situacijah in zgodbah, ki jih berete otrokom, prepoznavate pravično ravnanje. Vabimo vas tudi k branju priročnika, ki so ga pripravili strokovni sodelavci Instituta za etiko in vrednote Jože Trontelj.

Lažje je biti pošten, kot pravičen.
Jože Trontelj

 

Živi tako, da bodo tvoji otroci pomislili na pravičnost, skrb in poštenje, ko bodo pomislili nate.
H. Jackson Brown ml.

 

Nikomur ni podarjena pravica, ne da bi mu bila hkrati naložena tudi odgovornost.
Gerard W. Johnson