SKRB ZA SOČLOVEKA

Etika in vrednote

Skrb za sočloveka nedvomno sodi med najpomembnejše vrednotne domene, kar jih človeštvo pozna. Ta skrb bi morala biti temelj delovanja vseh ustanov in skupnosti, v katerih ljudje živimo in delujemo. Je tudi eden najmočnejših virov zadovoljstva in psihičnega blagostanja, uresničevanje te skrbi nam pomeni  uresničevanje življenjskega poslanstva in smisla. Označujejo jo odločitve in obnašanja, ki odražajo naslednje vrednote:

 • VZAJEMNO SPOŠTOVANJE
 • ENAKOPRAVNOST MED SPOLOMA
 • PARTNERSTVO
 • SKRB ZA OTROKE, STAREJŠE IN OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI
 • DRUŽINSKA SREČA
 • HARMONIJA MED GENERACIJAMI
 • SOLIDARNOST

 
Otroci to skrb najprej spoznajo in začutijo v svoji družini, kjer se ustvarjajo temelji vseh vrednot. Kar pa ne pomeni, da je otrok center sveta, temveč se že v družini enakovredno po svojih sposobnostih vključuje v dejavnosti, ki so v  družini vsem v korist, kot so manjša gospodinjska in vrtnarska dela, skrb za rastlino ali žival, pomoč starejšim, pa tudi skrb in odgovornost do svojih nalog in do sebe. Kasneje se skrb, še zlasti, če so temelji pravilno postavljeni, prenaša tudi v širšo skupnost (vrtec, šola ...)

Poslanstvo vzgoje in izobraževanja je, da vzporedno uči o razlikah človeške vrste ter o podobnostih in soodvisnostih vseh ljudi. Z zgledom in učenjem se pri tem se oblikujejo tudi značajske lastnosti, še zlasti pomembne so vzajemno spoštovanje in odgovornost. Otroci veliko dejanj naredijo nezavedno. Pri tem gre lahko za zaželena ali nezaželena dejanja. Če opazimo zaželeno dejanje in jim to povemo, se bo njihova pozornost usmerila na takšna dejanja.

 

SOLDARNOST V VRTCU

Razmere so pripeljale do tega, da je v zadnjih letih vse več tistih, ki potrebujejo našo pomoč, zato si v našem vrtcu že nekaj let prizadevamo, da z zbiranjem finančnih in drugih sredstev pomagamo bližnjim. Pri tem smo aktivno vključeni vsi zaposleni, otroci in njihove družine:

 • Zbiramo zamaške za invalidne otroke.
 • Zbiramo papir in organiziramo dobrodelne predstave za Sklad vrtca Pedenjped
 • Zbiramo hrano za družine v naši okolici in Rdeči križ Slovenije.
 • Zbiramo hrano in odeje za zavetišče za živali.
 • V srbi za naše okolje organiziramo čistilne akcije in skrbimo za cvetlične in zeliščne gredice ter vrtove s poljščinami.


V upanju, da nam razvijanje veščin in vrednot za skrb za sočloveka veliko pomeni, vas vabimo, da se nam pridružite pri tem z mislijo Viktorja Frankl, ki pravi: »… človekova dolžnost ni, da uresniči samega sebe, ampak, da izpolni smisel. Njegova dolžnost ni, da najprej uresniči svoje možnosti, kot se lepo reče, ampak da je najprej usmerjen v svet, da uresniči smiselne možnosti zunaj v svetu in ne v zasanjanosti vase.«

Zapisala: Mojca Jamšek     
Vir: Institut za etiko; Skrb za sočloveka - delovno gradivo