Tradicija

Usmeritev k tradiciji ali domena tradicije je v jedru sodobne družbe, uravnotežene s tradicijami in konvencijami, ki zaslužijo spoštovanje. To usmeritev označujejo odločitve in obnašanja, ki odražajo naslednje vrednote:

  • spoštovanje tradicije
  • domoljubje
  • spoštovanje staršev in družine
  • marljivost
  • lojalnost
  • olika

Vsaka človeška družba ali kultura je ustvarila določene dosežke, tako materialne kot duhovne, vsaka je oblikovala določena znanja, navade in običaje. Nekateri med njimi so se porazgubili, drugi so se ohranjali, nekateri celo univerzalno, ohranili so se v vseh znanih kulturah (univerzalne vrednote že sodijo mednje). Kot je zapisal R. Alan Woods: "Tradicije, ki temeljijo na resnici, so večne." Ti ohranjeni kulturni dosežki in delovanja tvorijo bistvo tradicije, bistvo kulturnega izročila.

Kultura že po definiciji pomeni prenos dosežkov neke družbe ali civilizacije iz generacije v generacijo. Tradicija je torej v samem jedru kulture. Pogosto se tega preprostega dejstva premalo zavedamo. Brez tradicije torej ni kulture.

Ohranjanje tradicij in konvencij, ki so se izkazale za dobre, je še posebej pomembno. Pogosto pojmujemo tradicijo kot nekaj, kar nasprotuje napredku, pri tem pa pozabljamo, da brez tradicije ne bi bil mogoč noben napredek. Spoštovanje dobrih tradicij je neizogibna sestavina družbene stabilnosti, saj daje dani družbi nujno potrebno notranjo orientacijo in oporo.

Najtrajnejše in najstabilnejše kulture in civilizacije so ustvarile bogato tradicijo. Njihov razcvet je bil v mnogočem rezultat spoštovanja lastne dobre tradicije in njihov eventualni propad posledica neupoštevanja ali nezmožnosti upoštevanja te tradicije. Tradicija in razvoj lahko gresta z roko v roki. Dobra tradicija razvoj celo podpira.

K dobri tradiciji sodijo npr. navade, ustaljeni vzorci obnašanja, s katerimi izkazujemo spoštovanje do oseb in stvari, ki zaslužijo naše spoštovanje: do staršev in družine, do zakonov, do domovine, do dobrih značajskih lastnosti. Pomemben del dobre tradicije so olika, bonton in lojalnost. Ne pozabimo, da k dobri tradiciji vedno sodi tudi spoštovanje lastnosti in obnašanja, ki je tesno povezano z drugimi pomembnimi vrednotami, z delavnostjo in marljivostjo, pravičnostjo in poštenostjo, skrbjo za sočloveka, zdravje in okolje in spoštovanjem etičnih standardov ter pravnega reda.

Odkrivajmo zakladnico našega naroda in države, kjer se je v preteklosti nabralo veliko dobre tradicije. Jože Trontelj (2014) pravi: " V slovenskem narodu je veliko dragocenega. Pripravljenost pomagati drug drugemu, solidarnost, dobrodelnost so sijajne lastnosti. Pri Slovencih jih je nadpovprečno veliko. To so lastnosti, ki navdušujejo, ki vlivajo optimizem. To je bogastvo, ki ostaja tudi v revščini in je garancija za preživetje v najtežjih časih." (vir: http://evi.iev.si )

V vrtcu bomo preko različnih dogodkov in vsebin doživljali in ozaveščali tradicijo. Ob novem letu smo spoznavali tradicijo voščil in različnih praznovanj. V januarju smo spremljali zimske športnike in njihove odlične dosežke, ob tem smo se pogovarjali o himni, slovenskih državnih simbolih, ter kako lahko v svetu s svojimi dobrimi dejanji in uspehi predstavimo Slovenijo. V februarju se bomo pogovarjali o državnem prazniku Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, takoj zatem pa se bomo že veselili in s pustnimi običaji odganjali zimo. Koliko lepih tradicionalnih dogodkov premore slovenski narod - ko bi le znali odgnati tudi tiste slabe, pregovorno tipično slovenske ...

Pridružite se nam pri odkrivanju slovenske tradicije tudi s tem, da razobesite slovensko zastavo ob državnih praznikih!

Zapisala: Mojca Laznik