ŽIVLJENJE, NARAVA, ZDRAVJE


Etika in vrednote

V vrtcu si prizadevamo, da bi tako z zgledom kot tudi s spodbudnimi vsebinami že najmlajšim otrokom pomagali pri vzpostavljanju vrednotnega sistema in razvijanju občutka za odgovornost tako do sebe kot do družbe, v kateri živimo. Prav zato na pobudo Instituta za etiko že drugo leto sodelujemo v programu ETIKA IN VREDNOTE V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH.

Vrednote so tesno povezane tudi s kulturo in vrednotami družine, zato si prizadevanj na tem področju ne moremo zamisliti brez tesnega sodelovanja s starši.

Letošnjo jesen začenjamo z modulom ŽIVLJENJE, NARAVA, ZDRAVJE. Govorili bomo o odgovornosti do lastnega življenja in zdravja ter povezanosti našega življenja in obstoja z naravo. Vsebine bodo naravoslovno in ekološko obarvane, poudarili pa bomo tudi pomembnost znanja in modrosti, ki jo imajo starejši z mladostno energijo najmlajših.

 

S tem modulom želimo:

Spodbuditi doživljanje narave preko konkretnih dejavnosti v naravi. Iz doživljanja narave se rojeva spoštovanje in ljubezen do narave, ki potem ljudi vodi k varovanju narave.

Odkrivati konkretnih možnosti za varovanje narave in okolja v vrtcu oz. šoli ter v lokalnem okolju. Vzbuditi želimo korak od besed k dejanjem. Lahko so to drobna dejanja, majhni projekti ali pa tudi večje stvari, ki povezujejo celotno šolo ali vrtec in lahko vplivajo na širše lokalno okolje.

Odkrivati naravo kot prostora za sprostitev in hkrati prostora bogatih darov za zdravje ljudi.

Soočati se z izzivi zdravja. V hitrem življenju, ko si ne vzamemo časa za pripravo zdrave hrane in za pravo mero gibanja, ter smo tako odrasli kot tudi že otroci pod stresom, imata lahko šola in vrtec izjemno veliko vlogo prinašanja vrednote zdravja do otrok in preko njih v družine.

Kot zadnjo stvar pa želimo izpostaviti življenje kot skrivnost in kot dar. Prek različnih dejavnosti bomo spodbujali raziskovanje te skrivnosti ter preprosto čudenje nad vsemi oblikami življenja. S tem pa se zopet vračamo v naravo in njeno doživljanje ter tako sklenemo krog tretjega modula.