Sodelovanje s starši

ŽELIMO, DA SE VRTEC IN OTROKOVA DRUŽINA DOPOLNJUJETA

Zato omogočamo staršem različne oblike sodelovanja pri ustvarjanju vrtčevega vsakdana. Pričakujemo, da bodo starši sledili otrokovemu življenju v vrtcu in spremljali njegov razvoj.

Nekatere možnosti za sodelovanje staršev z vrtcem:

 • predstavniki staršev, iz vsakega oddelka po eden, sodelujejo v svetu staršev,
 • predstavniki staršev sodelujejo v svetu Vrtca Pedenjped,
 • starši spremljajo sporočila v kotičku za starše in zdravstvenem kotičku,
 • starši se udeležujejo oddelčnih roditeljskih sestankov, govorilnih ur in neformalnih pogovorov (vse leto po dogovoru z vzgojiteljico),
 • šola za starše, ki vključuje predavanja, delavnice in pogovore s priznanimi strokovnjaki o aktualnih temah, povezanih z vzgojo in razvojem predšolskih otrok,
 • okrogle mize (aktualne teme po predlogih staršev in vzgojiteljic).

 

Starši lahko pomagajo tudi pri:

 • izletih in drugih športnih dejavnostih, praznovanjih, prireditvah,
 • obiskih v službah staršev,
 • organizaciji prevozov, ogledih zanimivosti,
 • zbiranju vzgojnih sredstev in uporabnega odpadnega materiala,
 • akcijah za urejanje okolja,
 • dejavnostih obogatitvenega programa.

 

Možnosti za sodelovanje je še veliko! Vabimo vas, da svoje predloge, pobude in pripombe sproti posredujete svoji vzgojiteljici. Svoje želje in zamisli sporočajte tudi predstavniku staršev, ki se udeležuje sestankov sveta staršev ali sveta vrtca.starsi