Življenje v vrtcu

VIZIJA VRTCA

V našem vrtcu želimo otrokom omogočiti optimalne pogoje, v katerih lahko razvijajo svoje potenciale, da lahko svobodno izražajo svoje zamisli, znanja, sposobnosti, ustvarjalnost, razvijajo kritičnost ter postajajo odgovorni posamezniki, ki znajo živeti v skupnosti.

Vrednote

Naše vrednote izhajajo iz občutljivosti do sočloveka, narave in skupnosti. Želimo, da naša ravnanja in odnosi pustijo pozitivne sledi. Otrokom želimo pisano otroštvo z zavedanjem odgovornosti do družbe.

Življenje otrok v vrtcu se ciljno in vsebinsko načrtuje v vsaki enoti Vrtca Pedenjped, v skladu z načeli kurikula, preko katerih:

  • Matic 5 letotrokom omogočamo večjo individualnost, možnost izbire;
  • oblikujemo pogoje za izražanje, prepoznavanje in sprejemanje razlik;
  • upoštevamo in spoštujemo zasebnost in intimnost;
  • posvečamo veliko pozornost interakciji med otroki ter med otroki in odraslimi;
  • zagotavljamo pestro in uravnoteženo ponudbo različnih področij dejavnosti;
  • kritično vrednotimo na ravni načrtovanja, organizacije in dela vrtca;
  • vključujemo starše kot enakovredne partnerje.

 
preslednica lezece

 
V skladu z Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS, št. 12/96 in 78/2003) in Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Pedenjped (Uradni list RS, št.27/04),Vrtec Pedenjped organizira vzgojo in varstvo predšolskih otrok, ki temelji na celovitih življenjskih in socialnih potrebah otroka, njegovih telesnih in duševnih zmogljivostih, potrebah družine in okolja.

 

PROGRAM

Obroki
  pričetek
zajtrk 8.15-8.30
kosilo 11.30-12.30
pop. malica po 14.45
Jedilnike si lahko ogledate tukaj.


Vrtec Pedenjped ponuja celodnevni program, ki obsega 9 ur, poslovni čas vrtca pa je 11 ur. V skladu z objektivnimi potrebami staršev, se odprtost vrtca lahko spremeni. Vrtec Pedenjped bo neprekinjeno deloval celo leto, vse delovne dneve.

Počitek otrok bo organiziran v skladu z otrokovimi potrebami.

Dnevni red vrtca bo fleksibilen, glede na čas prihoda in odhoda otrok v oddelkih (glede na potrebe staršev posamezne enote).

preslednica lezece

 

Organizacija dela v poletnih mesecih in predprazničnih dneh

Zaradi boljše organiziranosti dela ter racionalne nabave hrane, bomo za dneve pred, med ali po praznikih, ko pričakujemo zmanjšanje števila otrok, med starši izvedli anketo o prisotnosti otrok. Do združevanja lahko prihaja ob praznikih in med šolskimi počitnicami, predvidoma v času  jesenskih počitnic, božično novoletnih praznikov,  prvomajskih praznikov in med poletnimi počitnicami. V teh dneh bo ob manjšem številu otrok delo organizirano v eni od večjih enot.

Otroci iz enote Pedenjškrat, Potepuh, Korenjak in Šlik šlak bodo v času od 15. 7. do 16. 8. 2024, gostovali v enotah Radovednež, Učenjak, Pedenjcarstvo in Sladkosned.

O dnevih in načinu združevanja, bodo starši obveščeni preko elektronske pošte.

V primeru adaptacij katere od enot, bodo otroci iz teh enot za ta čas smiselno premeščeni v primerne prostore.

Tulipani