Sklad vrtca

Sklad vrtca je bil ustanovljen z namenom omogočiti otrokom enake pogoje pri udeležbi v nadstandardnih programih vrtca, ki so za starše plačljivi. Sredstva sklada se namensko porabijo za financiranje bivanja otrok v naravi (taborov, letovanj in zimovanj) ter vstopnin in prevozov otrok iz socialno ogroženih družin. Obstaja tudi možnost delnega subvencioniranja, tako da se otroku po potrebi dodeli le delni znesek.

Komisijo vrtca sestavlja pet članov, od tega so štirje predstavniki vrtca in en predstavnik staršev. Komisija se sestaja po potrebi. Sredstva se dodeljujejo glede na razpoložljiva sredstva, ki se zberejo v sklad vrtca.

Sklad vrtca se polni s prostovoljnimi prispevki staršev, posameznikov, z donacijami podjetij in najrazličnejšimi akcijami ter humanitarnimi projekti vrtca, v katerih sodelujejo otroci in zaposleni (gledališke predstave, zbiranje starega papirja in kartuš, prodaja koledarjev, okraskov in darilc, idr.).

Če želite, lahko s svojim denarnim prispevkom pripomorete k uresničitvi ciljev sklada, ki jih lahko nakažete na račun vrtca Pedenjped, Cerutova ulica 6, 1000 Ljubljana, št. SI56 0126 1603 0637 150. Kot namen nakazila navedite »Donacija v sklad vrtca«.

Pravila sklada vrtca Pedenjped