Unesco Unesco 150 97

 

UNESCO ASP MREŽA SLOVENIJE

"Unesco je po drugi svetovni vojni organiziral gibanje za načrtno vplivanje na mlade ljudi, da bi v njihovih glavah in srcih krepil znanje in pripravljenost za medsebojno sprejemanje in prijateljsko povezovanje kljub mnogoterim drugačnostim. Spodbudil je organizirano povezovanje med šolami, njihovimi programi, učenci/dijaki/študenti in učitelji. Zvezo je poimenoval Associated Schools Project - net / ASPnet. Zveza je nastajala med bolj ali manj oddaljenimi šolami vseh vrst. Pomembno je bilo, da so se povezovale šole, ki so odražale svojske, drugačne življenjske pogoje in probleme. Od tod se je začelo spoznavanje, učenje in vzgajanje za medsebojno sprejemanje drugačnosti, sodelovanje in solidarnostno pomoč. Oblikovala se je potreba po krepitvi spremenjenega gledanja na svet in sebe v njem. To je svet soodvisnosti človeka in narave ter ljudi med seboj. Zato so se oblikovala tudi drugačna pričakovanja do šol vseh vrst. Ideal je začel postajati edukacija človeka, ki bo zmožen "misliti globalno in delovati lokalno". Danes pa se ta ideal razvija v še zahtevnejšega: "Misli, čuti in deluj globalno in lokalno".


(POVZETEK IZ SPLETNE STRANI http://www.unesco-asp.si/ )


Ker že nekaj let uspešno delujemo po Unesco načelih in vrednotah in sodelujemo v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih, je Vrtec Pedenjped v letu 2012 pridobil MEDNARODNI STATUS, na kar smo še posebej ponosni.

Namen:

Z delom v ASP-NET želimo krepili odgovornost do sebe in do drugih, predvsem drugače mislečih, s tem pa bi poudarjali vzgojo za mir in nenasilje ter mirno reševanje konfliktov. V vsakdanjem življenju bomo vzgajali k strpnosti in sodelovanju. V naše delo bomo vključevali tudi zunanje sodelavce različnih strok in starše, ter tako krepili zavezništvo med generacijami in razvijali sodelovalne in partnerske odnose. Še naprej bomo skrbeli za ohranjanje kulturne dediščine in ljudskih običajev.
Veliko pozornosti bomo posvetili tudi klimatskim spremembam, ekološkim problemom in njihovemu vplivu na življenje, hkrati pa bomo ozaveščali otroke tudi o zdravem življenju in opozarjali na zagotavljanje boljših pogojev za zdrav življenjski slog.


Temeljni cilji:

 • Uveljavljati kulturo miru in nenasilja.
 • Naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlje.
 • Spoznavati naravne in kulturne znamenitosti v Sloveniji, ki so pod Unesco zaščito.
 • Utrjevati osnovno poslanstvo UNESCO mreže.

 

Unescovi in drugi mednarodni dnevi

September

21. evropski dan mobilnosti – strokovni delavci, starši in otroci bomo v vrtec prišli peš, avtomobile pa pustili doma
21. mednarodni dan miru (POSADILI BOMO DREVO- ENO TREE PLANTING DAY)

Oktober

03. svetovni dan OTROKA - različne aktivnosti na temo, ki jo priporoča ZPMS
16. svetovni dan HRANE (z otroki se bomo pogovarjali o zdravi hrani, dopoldan pa bomo pripravili kostanjev piknik, stiskali sadni sok ter pripravili različne jedi iz sadja)

December

10. mednarodni dan človekovih pravic – predstavniki vrtca se bodo udeležili prireditve.

Februar

08. Prešernov dan, slovenski kulturni praznik (otroci otrokom – pripravijo kulturni program, vzgojitelji otrokom – vzgojitelji pripravijo igrico, ki jo zaigrajo otrokom tudi v drugih vrtcih)

Marec

06. Svetovni dan varčevanja z energijo – na ta dan priredimo vse aktivnosti tako, da porabimo čim manj energije (ugasnjene luči, zmanjšanje jakosti gretja, manjša poraba vode …)
08. svetovni DAN ŽENA - kulturna prireditev
22. Svetovni dan voda – pripravili bomo razstavo projektov v EKO KOTIČKIH

April

07. Svetovni dan zdravja – za otroke bomo pripravili delavnice na temo zdravega življenja, kotičke za starše bomo opremili s strokovnimi članki in priporočili, organizirali bomo popoldanski izlet s starši in otroki na bližnjo vzpetino
22. Svetovni dan Zemlje - organizirali bomo EKO DAN V VRTCU
22. Svetovni dan brez avtomobila

Maj

12. Dan druženja treh generacij ob športnih aktivnostih

 

Udeležba na mednarodnih in nacionalnih projektih

 

Mednarodni projekt

 • ENO Tree planting, Environment online, 21. november, maj
 • Europe is all – inklusive/ Erasmus
 • Tudi sam bi se rad igral/Erasmus
 • L.I.F.E. Love! Improve! Feel! Educate!/Erasmus
 • V stiku s samim seboj/učna mobilnost 

Nacionalni projekti:

 • MODRI STOL
 • MENJAJ SANJE IN BRANJE
 • OTROŠTVO PODAJA ROKO MODROSTI
 • MENJAJ BRANJE IN SANJE
 • UČENEC POUČUJE
 • VZGAJAMO ZELIŠČA
 • VRTIČKI UNESCO
 • VEČERJA
 • STARA IGRAČA ZA NOVO VESELJE
 • KAM Z ODPADNIM MATERIALOM

Solidarnostne in prostovoljne aktivnosti:

 • zbiranje zamaškov in starega papirja v humanitarne namene;
 • 16. oktober -  zbiramo hrano za otroke iz socialno šibkih družin;
 • zadnji teden v novembru - zbiramo oblačila za otroke iz socialno šibkih družin in odeje za zavetišče za živali.

 


Drugo:

 • Spoznavanje različnih kultur drugih narodov

 

Pripravila:
Klavdija Trkov,
koordinatorica v vrtcu za ASP NET SLOVENIJA