Turizem in vrtec

Projekt Turistične zveze Slovenije in Skupnosti vrtcev Slovenije  naj bi bil vrtcem spodbuda za raziskovanje, odkrivanje in doživljanje kraja v katerem delujejo, ter širšega okolja. S tem lahko uresničujemo cilje s področja domovinske, državljanske, športne in ekološke vzgoje. Projekt spodbuja nove oblike in vsebine na področju

  • spoznavanja kraja in njegovih posebnosti,
  • spoznavanja načina, kako kvalitetno preživeti prosti čas,
  • pridobivanja čuta za urejeno, čisto in gostoljubno okolje v katerem bivamo.

V letošnjem letu je skupna vsebina OKUSNI ZAKLADI: Lokalni kulinarični spominki s trajnostnim pridihom

Koordinatorica: Mojca Laznik

Priznanja v okviru projekta

Izdelki v okviru projekta