api vrtec

Pedagoški program API vrtec je zasnovala Nina Ilič iz Zavoda za razvoj empatije in ustvarjalnosti Eneja. Na Oddelku za varstvo okolja, Odsek za razvoj podeželja, Mestne občine Ljubljana so leta 2015 zasnovali Čebeljo pot.

Program temelji na izkustvenem spoznavanju sveta, senzornih izkušnjah in aktivnem ustvarjanju otrok, poudarek pa je na metodi igre in razvijanju notranje motivacije skozi raziskovanje in eksperiment. Program je skladen s pedagoškimi načeli in Kurikulumom za vrtce. Otroci spoznavajo svet čebel in drugih opraševalcev ter njihov pomen za naše življenje. Več o programu si lahko ogledate tukaj.

Koordinatorica: Polona Gačnik

 

 

Izdelki v okviru projekta