Dejavnosti

Z oblikovanjem spodbudnega in pestrega okolja v vrtcu otrokom preko vsega dneva ponujamo program, v katerem potekajo različne dejavnosti za razvijanje njihovih sposobnosti in interesov. Več o vsebini in načinu izvedbe programa, boste izvedeli na prvih roditeljskih sestankih, kjer boste imeli možnost izraziti svoje želje, potrebe in interese. Z vašimi predlogi boste tudi vi sodelovali pri oblikovanju življenja otroka v vrtcu.

Kljub pestrosti in različnosti dejavnosti po posameznih pedenjhišicah, pa izvedemo vsako leto kar nekaj skupnih projektov, ki so se izkazali kot prijetna popestritev življenja v vrtcu.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

Obogatitvene dejavnosti so del kurikuluma vrtca. Nekatere pripravljajo strokovni delavci vrtca samostojno, nekatere pa organiziramo v sodelovanju z zunanjimi institucijami in jih delno financira ustanovitelj.

 

DODATNE DEJAVNOSTI

Starši vpišejo otroka v dodatne dejavnosti v skladu z interesom in prispevajo sredstva za letovanje, zimovanje in vrtec v naravi. MOL prispeva 75 EUR za dodatne dejavnosti za vse otroke letnik 2016 in 2015 z odlogom šolanja.

 

DRUGE DEJAVNOSTI

 

LETOVANJE je namenjeno vsem prijavljenim otrokom, starim od 4 do 6 let. Traja 7 ali 10 dni, del sredstev lahko starši pridobijo z zdravstvenim predlogom, če je otrok zaradi pogoste obolevnosti upravičen do tega. Spremljevalci otrok so navadno vzgojitelji iz našega vrtca. 

ZIMOVANJE na Pokljuki je za vse prijavljene otroke, stare od 5 do 6 let. Poudarek na zimovanju je učenje smučanja, ki ga zelo uspešno izvajajo usposobljeni vaditelji društva Planet otrok. Tudi v domu bivanja je pestro in zabavno, česar se otroci še dolgo spominjajo, za kar poskrbijo naši vzgojitelji. Zimovanje traja 5 dni.

VRTEC V NARAVI
Pogosto se otrok v vrtcu v naravi prvič sooči z ločitvijo od staršev za več dni. Na podlagi presoje vzgojiteljev, se odločamo za 3 do 4 dnevne tabore, ki jih otroci preživijo s svojimi vrstniki, se zabavajo, spoznavajo kraj in naravo, kjer bivajo. Za izvedbo, lokacijo in število nočitev se vzgojitelji dogovorijo skupaj s starši. Več informacij  o letovanju, zimovanju in vrtcih v naravi dobite pri svoji vzgojiteljici ali vodji vrtca.

preslednica lezece

ROJSTNI DNEVI
Proti plačilu oddajamo prostore vrtca za individualno praznovanje rojstnih dni predšolskih otrok z animacijskim programom in dvema animatorkama (velja za popoldanske ure in vikend).

ZUNANJI IZVAJALCI
Za dodatne dejavnosti, kot so plesne in gibalne urice, ponudimo v vrtcu zunanjim izvajalcem prostor, vendar v času, ko ne ovirajo izvajanja našega osnovnega programa, to je po 15.30 uri. Starši dejavnost plačajo posebej izvajalcu. Po končani dejavnosti se otroci ne vračajo v skupino, pač pa jih prevzamejo starši.

ŠPORTNE DEJAVNOSTI

 • Skupaj s starši organiziramo izlete na bližnje in daljne vzpetine.
 • Z otroki se udeležujemo pomladnega ali jesenskega krosa moščanskih vrtcev.
 • Za otroke 5-6 let izvedemo program prilagajanja na led – otroci se seznanijo z drsanjem.
 • Jeseni ali spomladi v nekaterih enotah organizirajo DAN DRUŽENJA IN GIBANJA TREH GENERACIJ oz. POHOD POD PUGLEDOM.
 • V začetku maja gremo z otroki na pohod Pot ob žici.
 • V vseh oddelkih vzgojitelji izvajajo GIBALNE VADBENE URE.

POSEBNI PROJEKTI

 • Integrirano uvajanje angleškega jezika v vseh oddelkih (v starosti od 5 do 6 let).
 • Projekti na državnem nivoju: TURIZEM IN VRTEC, ZDRAVJE V VRTCU, GOZDNI VRTEC, API VRTEC.
 • Projekti na mednarodnem nivoju: UNESCO, EKO ŠOLA, ERASMUS
 • V vrtcu v sklopu drugih zunanjih pobudnikov in sodelavcev izvajamo še sledeče projekte: športni program MALI SONČEK, bralni program CICIUHEC, BRALNA ZNAČKA, okoljski program ZELENI NAHRBTNIK, zdravstveni program VARNO S SONCEM, program TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK.

preslednica lezece

PROGRAM ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC

Ponudba programov za otroke, ki bodo prihajali v vrtec med vrstnike le občasno:

 • ob tednu otroka (prvi teden v oktobru),
 • v prazničnem prednovoletnem decembru,
 • na pustovanje,
 • na vrtčevsko igrišče ob praznovanju različnih letnih časov,
 • na igrišča v času obratovanja vrtca.

Kdaj in kje jih pričakujemo, bo napisano na plakatih v bližnji okolici ter na spletnih straneh vrtca.