Vrtec Pedenjped

O t r o k o m

p r i j a z e n

v r t e c

Vsa obvestila

Spoštovani starši

Septembra zopet odpiramo vrata našim najmlajšim, ki prvič vstopajo v vrtec. Starejše skupine bodo polne prešernega otroškega čebljanja o tem, kako so preživeli poletje. 

Prav vsi delavci vrtca se veselimo novega vrtčevskega leta. Pa vendar se v tem trenutku soočamo s posebno situacijo, ko nam priporočila vladnih in strokovnih služb nalagajo pri delu posebne ukrepe. Starše naprošamo, da sledijo in upoštevajo vsa navodila.

V vrtcu bomo naredili vse, da tako kot do sedaj, zavarujemo zdravje otrok in zaposlenih. Še posebno skrb bomo namenili  ustvarjanju prijetnega vzdušja in življenjskim pristopom v danih razmerah. Upamo na medsebojno sodelovanje, strpnost in razumevanje med starši in zaposlenimi, saj bomo le v takih okoliščinah uspešni. 

V imenu kolektiva Vrtca Pedenjped vas lepo pozdravljam,

Marjana Zupančič, ravnateljica vrtca

Vizija vrtca

V vrtcu Pedenjped želimo otrokom omogočiti optimalne pogoje, v katerih lahko razvijajo svoje potenciale, kjer lahko svobodno izražajo svoje zamisli, znanja, sposobnosti, ustvarjalnost, razvijajo kritičnost ter postajajo odgovorni posamezniki, ki znajo živeti v skupnosti. Prav zato se v vrtcu vključujemo v nacionalne in mednarodne projekte, ki nam pomagajo, da lahko še kvalitetneje uresničujemo cilje predšolske vzgoje. Ponosno nosimo nazive EKOVRTEC, GOZDNI VRTEC in UNESCO VRTEC, saj z vsebinami iz narave, ekologije ter multikulturalizma razvijamo občutljivost do okolja, kulture, jezika in drugačnosti. S programom ZMAGUJEMO Z VREDNOTAMI spodbujamo zavedanje o lastni odgovornosti do okolja – tako socialnega, kot naravnega. rozicaProgram ZDRAVJE V VRTCU podpira naša prizadevanja za razvijanje zdravih navad in spodbujanja psihomotoričnih in socialnih spretnosti otrok in odraslih. Mednarodni projekti v sklopu programa ERASMUS+ in projekt TURIZEM IN VRTEC nas povezujejo med seboj, ponujajo možnost za spoznavanje naše domovine in drugih dežel. Z roko v roki s starši, ki nas pri teh prizadevanjih podpirajo in pri njih sodelujejo, gradimo odličnost našega vrtca in življenja v njem in njegovem okolju.preslednica lezece

GrbLjubljana zelenaUNESCO Pridružena šolaEKOzdravjevrednote Erasmus+TZSmreza gozdnih vrtcev


Program razvoja podezelja
Program razvoja podezelja 1EU zastavaSLO Zastava
EU kmetijski sklad
 
BannerESS OBJEM
 ZRSS barvni ESS2MIZS