Kultura:

 1. skupek dosežkov, vrednot človeške družbe kot rezultat človekovega delovanja, ustvarjanja (sinonima: civilizacija, omika)
 2. ed. dejavnost, ki obsega področje človekovega umskega, zlasti umetniškega delovanja, ustvarjanja (sinonim: kulturna dejavnost)

(vir: SSKJ, 2014)

Korenjaki bomo oba vidika kulture povezali in ju strnili v naslednje dejavnosti:

 • Prebiramo slovenske ljudske in avtorske pravljice.
 • Izdelamo lastno skupno knjigo.
 • Se igramo besedne igre (iščemo rime, prepoznavamo prvi glas v besedi, poimenujemo nadpomenke in nasprotja itd.).
 • Uredimo si knjižnico in izmenjamo knjige s posvetili (Unescov projekt Menjaj branje in sanje).
 • Obiščemo Mestno knjižnico Ljubljana, enoto Polje.
 • Se igramo z lutkami in ustvarjamo mini gledališke predstave.
 • Spoznamo življenje Franceta Prešerna. 
 • Poslušamo slovensko himno. Spoznamo slovensko zastavo.
 • Naslikamo kip Franceta Prešerna z voščenimi barvami.
 • Se spremenimo v pustne šeme.
 • Prepevamo pustne pesmi.
 • Obiščemo lokalni radio in s pesmijo prikličemo pomlad.
 • Spoznavamo kurente.
 • Pečemo kruh.
 • Sodelujemo v projektu Sobivanje: Spodbujamo prijateljstvo. Izdelamo skupno sliko in krepimo prijateljske vezi. 

Zapisala: Polona gačnik