Veliko staršev je izrazilo skrb ob ponovnem odprtju vrtcev v zvezi s priporočenimi ukrepi preprečevanja širjenja novega koronavirusa. Zanimalo vas je, kako bo vaš otrok preživel dan v vrtcu pod takimi pogoji. 

Zavedamo se odgovornosti do zdravja otrok in zaposlenih ter drugih, ki vstopajo v prostore vrtca, zato se ukrepom ne moremo ogniti in vas na tem mestu naprošamo, da starši vestno upoštevate dana navodila. 

Zjutraj, ko starši pripeljete otroka v vrtec, upoštevajte navodila, ki so vam bila poslana in bodo izobešena tudi na vhodnih vratih (število staršev v garderobah, nošenje mask, razkuževanje). V igralnicah bodo vaše otroke sprejeli vzgojitelji vaših otrok. Jutranjih in popoldanskih združevanj v zbirnih sobah v tem obdobju ne bo, otroka oddate v njegovo matično igralnico. V primeru večjega števila otrok v eni skupini, bomo otroke smiselno porazdelili.

Naša glavna skrb je, da se otroci ob povratku v vrtec dobro počutijo. Poskrbeli bomo za prijetno vzdušje in zanimive aktivnosti, ki ne bodo direktno usmerjene na otroka zgolj v preventivo in skrb za zdravje. Otrokom bomo na voljo za čustveno bližino,  nudili jim bomo možnost, da izrazijo svoja doživetja, občutja in morebitne stiske. V teh razmerah je način dela strokovnih delavcev in pristop do otrok mnogo bolj pomemben od načrtovanih vsebin. Otroci se bodo igrali v manjših skupinah, saj je v tem času vpisanih bistveno manj otrok in se ne bodo združevali z drugimi skupinami v vrtcu. Srečevali oziroma videli se bodo na igrišču, kjer pa bo imela vsaka skupina svoj dogovorjen prostor za igro.  

Na igrišču bomo uporabljali različne rekvizite in igrala, ki jih bodo strokovni delavci vsakodnevno očistili in razkužili. 

Srečali nas boste tudi na sprehodu, v gozdu, na travniku, saj je pomembno, da preživimo čim več časa v naravi. 

Še vedno bomo peli, plesali, risali in slikali, se žogali, kolesarili, sestavljali, brali in še in še… Prav za nič ne bomo prikrajšali naših najmlajših. Življenje v vrtcu bo potekalo čim bolj naravno.

Nekaterih dejavnosti, ki smo jih ukinili že v začetku marca, tudi sedaj, do preklica omejitve, ne bomo izvajali. To so uporaba zaprtih prostorov izven vrtca, uporaba javnega prevoza, izvajanje dejavnosti z zunanjimi izvajalci, vrtci v naravi ter popoldanska druženja. 

V tem času vas prosimo, da se odrasli zadržujete v prostorih vrtca čim krajši čas ter dosledno upoštevate navodila, ki ste jih prejeli. V primeru, da imate vprašanje ali vas karkoli skrbi, se preko elektronske pošte ali telefona obrnite na svojo vzgojiteljico in  se dogovorite za pogovorno urico. Obvestil in načrtov dejavnosti zaenkrat ne bomo izobešali na oglasne deske.

Z zaupanjem drug drugemu, podporo in dobronamernostjo bomo gotovo uspešni.