Vesna Nemec je predstavila program Specializiranega oddelka za otroke z avtistično motnjo na Mednarodni konferenci »POGLED NA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE«, 8. in 9. novembra 2022 v Ljubljani, v organizaciji Združenja ljubljanskih vrtcev.

V strokovnem prispevku se je  predstavila dobra praksa Vrtca Pedenjped na področju zgodnje obravnave otrok z avtizmom. Program specializiranega oddelka se je izoblikoval in se permanentno nadgrajuje z izobraževanji in  vnosom elementov dobre prakse EU držav v programe vrtca. Akreditacija Erasmus nam nudi finančna sredstva, da stopimo v svet, spoznavamo novosti na področju inkluzije ter sodobne trende, metode in pristope za delo z ranljivimi skupinami družin in otrok. Le- te novosti skrbno implementiramo v naše vzgojno delo in usmerjeno dopolnjujemo razvojni načrt vrtca.

Povezava do spletne strani konference in prispevka: Mednarodna konferenca 2022 – Vrtec Trnovo

Zapisala: Vesna Nemec