Starši imate pravico in dolžnost, da bolnega otroka negujete doma. Bolni otroci ne sodijo v vrtec. Otrok se bo bolje počutil in hitreje pozdravil v domačem okolju. Poleg tega ima vsakdo pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi ter dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred nalezljivimi boleznimi. Ko bolnega otroka obdržite doma s tem preprečite tudi prenos nalezljive bolezni na druge otroke v vrtcu.


Splošno velja, da ne pripeljite otroka v vrtec, če:

  • je imel v zadnjih 48. urah povišano telesno temperaturo ali drisko ali je bruhal,
  • ima izpuščaj z ali brez vročine (razen če gre za neinfekcijske izpuščaje kot so piki insektov, alergijski izpuščaji).

NINA SUHADOLC MILKOVIĆ, ZHR