Mestna občina Ljubljana je izdala dopolnjeno zloženko »Pomoč v socialni stiski – o organizacijah in storitvah, ki se izvajajo v MOL«, v kateri so zbrane koristne informacije o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Oddelek za zdravje in socialno varstvo MOL je zloženko »Pomoč v socialni stiski – o organizacijah in storitvah, ki se izvajajo v Mestni občini Ljubljana« prvič izdal že leta 2010. Od takrat do danes se je zakonodaja na področju socialnega varstva v veliki meri spremenila, zato so se na oddelku odločili, da zloženko ustrezno dopolnijo in opremijo z novimi informacijami, ki bodo meščankam in meščanom olajšale pot do uveljavljanja pravic iz javnih sredstev ter jim na enem mestu ponudile vse koristne informacije. V zloženki so tako podrobneje opisani različni denarni prejemki ter subvencije in znižana plačila, ki jih ob izpolnjevanju določenih pogojev lahko uredite na Centrih za socialno delo.

Bullet dokument oranzen Zloženka Pomoč v socialni stiski