Bralna pismenost in razvoj slovenščine 
           

BannerESS OBJEM  
                       ZRSS barvni lezeci   MIZS  ESS

 

Projekt podpira Ministrtvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija in bo trajal do leta 2022. S sodelovanjem v projektu želimo razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu razvoju jezika in bralne pismenosti otrok.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR. Več o projektu OBJEM, si lahko ogledate na spletni strani zavoda RS za šolstvo, na tej povezavi.

Koordinatorica: Terezija Tabor
Nosilec: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport

Izdelki v okviru projekta