Bralna pismenost in razvoj slovenščine

Projekt podpira Ministrtvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija in bo trajal do leta 2022. S sodelovanjem v projektu želimo razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu razvoju jezika in bralne pismenosti otrok.

Koordinatorica: Terezija Tabor
Nosilec: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport

Izdelki v okviru projekta

objem baner