VPIS  OTROK V JAVNE  VRTCE ZA ŠOLSKO LETO 2023/24

Vpis otrok v javne vrtce na območju Mestne občine Ljubljana za šolsko leto 2023/24 bo potekal od 1. do 15. marca 2023.

Vlogo za vpis morajo oddati:

 • starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec
 • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šolskem letu 2022/23 in še potrebujejo vrtec
 • starši, ki so vlogo oddali po 15. marcu 2022 in otrok ni sprejet v vrtec
 • starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju Mestne občine Ljubljana.

 

Kako bo potekal vpis?

Starši lahko vpišejo otroka na več načinov. Izpolnjeno in podpisano vlogo, ki jo dobite na spletni strani vrtca (vloga.pdfali vloga za neposredno vnašanje podatkov) lahko:

 • prinesejo osebno na upravo vrtca (Vrtec Pedenjped, Cerutova ulica 6, 1000 Lj.),
 • pošljejo priporočeno po redni pošti (Vrtec Pedenjped, Cerutova ulica 6, 1000 Lj.),
 • pošljejo skenirano vlogo na uradni elektronski naslov vrtca (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.).

OPOZORILO:  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (Ur.l.RS, št.142/20) v 51. a členu določa, da mora biti otrok pred vključitvijo v vrtec cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, razen, če za opustitev cepljenja obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja.  Če otrok ni cepljen iz drugih osebnih razlogov staršev ali skrbnikov, ga vrtec ne sme sprejeti. V tem primeru oddaja vloge za vpis ni smiselna. To velja za vpis iz vseh alinej iz prejšnje točke te informacije. 

 

Kdaj starši prejmejo informacijo o sprejemu v vrtec?

Če bo v vrtec prve izbire  vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok. Komisije bodo zasedale od 4. do 6. aprila 2023. Po zasedanju komisij bodo staršem 11. aprila 2023  poslana obvestila o sprejemu otroka v vrtec, oziroma o uvrstitvi na čakalno listo. Po končanih postopkih sprejema otrok v vrtce, se za vrtce, ki imajo oblikovane čakalne sezname otrok, te sezname združi v centralni čakalni seznam, tako da se prednostni vrstni red oblikuje po doseženem številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem v posameznem vrtcu. 

V primeru, da starši v šolskem letu 2023/24 trikrat zapovrstjo odklonijo povabilo vrtca k vpisu in podpisu pogodbe v določenem roku iz poziva vrtca, bo otrok uvrščen na zadnje mesto čakalnega seznama.

Dodatna pojasnila

Starši lahko dodatna pojasnila o vpisu otrok dobijo v vseh ljubljanskih javnih vrtcih.

Dodatne informacije so dostopne tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana – zavihek Moja Ljubljana – Otroci  v Ljubljani – Vrtci v Ljubljani.

Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje

Spoštovani starši,

opažamo, da otroci prihajajo v vrtec kljub prisotnim bolezenskim znakom. Prosimo vas, da otroka z bolezenskimi znaki, kot so vročina, driska, bruhanje, gnojen izcedek iz noska s kihanjem in kašljanjem, gnojne oči, idr., zadržite doma.

Starši imate pravico in dolžnost, da bolnega otroka negujete doma.

Upoštevajte:

 • da se bolan otrok bolje počuti in hitreje pozdravi v domačem okolju,
 • da telesna temperatura ni edino merilo otrokovega zdravja,
 • otrokovo splošno kondicijo, počutje, da se normalno prehranjuje, spi ali igra,
 • da je za otroka, ki ni popolnoma zdrav, bivanje v vrtcu fizično in psihično intenzivno in zato bolj naporno kot doma,
 • da ima vsakdo pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi ter dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred nalezljivimi boleznimi.

V kolikor bomo tekom dneva v vrtcu opazili spremembe v počutju vašega otroka vas bomo o tem obvestili in prosili, da otroka odpeljete domov.

V vrtcu izvajamo vse ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni med otroki. Starše prosimo, da v vrtec pripeljejo le zdravega otroka, saj je to edina možnost, da do širjenja bolezni ne pride.

V primeru odsotnosti vašega otroka sporočite vzgojiteljicam razlog njegove odsotnosti.

Hvala za razumevanje.

Nina Milković, org. ZHR

Šola za starše

V Vrtcu Pedenjped v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana že nekaj let organiziramo srečanja,
imenovana Šola za starše

Veseli smo, da vas lahko povabimo v šolo za starše, ki bo po dolgem času 
letos ponovno potekala v živo. 

Prva šola za starše bo v torek, 11. 10. 2022, ob 17. uri v Pedenjcarstvu, Kašeljska 125.
Tema: "Zdrav senzomotorični razvoj otroka"
Izvajalka: Andreja Lapanja, dipl. fizioterapevtka, spec., razvojno-nevrološke obravnave

Drugo srečanje:
Naslov predavanja: "Vzgoja otroka v današnjem času".
Termin: 1. marec 2023 ob 17.00.
Predavateljica: Damjana Šmid, prof. soc. ped.

Tretje srečanje:
Termin: 13. 4 ob 17.00.
Naslov predavanja: Osebna prožnost - pomemben varovalni dejavnik za zdravje in dobro počutje otrok.

Predavateljica: Mateja Štirn (ISA inštitut)

Udeležba je brezplačna.

deklica

Namen Šole za starše je pogovarjati se o pogostih vprašanjih v zvezi z razvojem in vzgojo otrok ter o dogajanjih, ki so zelo vsakdanja, pa so nam vendarle večkrat neznanka.

Želimo si tudi izmenjave mnenj in izkušenj o različnih vsakdanjih izzivih starševstva. Zato ste starši vabljeni k aktivnemu sodelovanju in zastavljanju vprašanj.

Za vpis potrebujete obrazec, ki ga dobite na upravi Vrtca Pedenjped in na spletni strani v rubriki Obrazci. Izpolnjeno vlogo prinesete osebno ali pošljete na upravo vrtca Pedenjped (Vrtec PEDENJPED, Cerutova ulica 6, 1000 Ljubljana). Če so v vrtcu prosta mesta, sprejemamo otroke vse leto, večino pa 1. septembra. Vlogo za sprejem otroka v vrtec je potrebno oddati na upravo Vrtca Pedenjped do roka, ki ga objavi Mestna občina Ljubljana (MOL).

Vlog na starih obrazcih ne bomo upoštevali, zato bodite pozorni, da je na vlogi navedeno pravo šolsko leto!

Na upravi vam bodo izdali potrdilo o prejemu vloge.

V primeru, da je vlog več, kot je prostih mest, o prednosti odloča Komisija za sprejem otrok po kriterijih, ki so navedeni v Odloku o spremembi odloka o sprejemu otrok v vrtec.

Sprejete otroke bomo vključevali v skupine postopoma od 1. septembra dalje, posameznike skozi celo leto. Število novo vključenih otrok bo skladno s številom izpraznjenih mest.

za več informacij kliknite tukaj.

Rezervacijo lahko uveljavljate starši za otroke s stalnim bivališčem v Mestni občini Ljubljana, ali v drugih občinah, če občina soglaša, da bo pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa, in sicer v času od 1. junija do 30. septembra, za otrokovo odsotnost, ki traja najmanj en in največ dva meseca. Rezervacijo morate pisno napovedati otrokovi vzgojiteljici vsaj teden dni pred prvim dnevom odsotnosti. Obrazec dobite pri svoji vzgojiteljici ali na spletni strani v rubriki Obrazci.  

 

 

Starši imate pravico in dolžnost, da bolnega otroka negujete doma. Bolni otroci ne sodijo v vrtec. Otrok se bo bolje počutil in hitreje pozdravil v domačem okolju. Poleg tega ima vsakdo pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi ter dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred nalezljivimi boleznimi. Ko bolnega otroka obdržite doma s tem preprečite tudi prenos nalezljive bolezni na druge otroke v vrtcu.


Splošno velja, da ne pripeljite otroka v vrtec, če:

 • je imel v zadnjih 48. urah povišano telesno temperaturo ali drisko ali je bruhal,
 • ima izpuščaj z ali brez vročine (razen če gre za neinfekcijske izpuščaje kot so piki insektov, alergijski izpuščaji).

NINA SUHADOLC MILKOVIĆ, ZHR

Vesna Nemec je predstavila program Specializiranega oddelka za otroke z avtistično motnjo na Mednarodni konferenci »POGLED NA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE«, 8. in 9. novembra 2022 v Ljubljani, v organizaciji Združenja ljubljanskih vrtcev.

V strokovnem prispevku se je  predstavila dobra praksa Vrtca Pedenjped na področju zgodnje obravnave otrok z avtizmom. Program specializiranega oddelka se je izoblikoval in se permanentno nadgrajuje z izobraževanji in  vnosom elementov dobre prakse EU držav v programe vrtca. Akreditacija Erasmus nam nudi finančna sredstva, da stopimo v svet, spoznavamo novosti na področju inkluzije ter sodobne trende, metode in pristope za delo z ranljivimi skupinami družin in otrok. Le- te novosti skrbno implementiramo v naše vzgojno delo in usmerjeno dopolnjujemo razvojni načrt vrtca.

Povezava do spletne strani konference in prispevka: Mednarodna konferenca 2022 – Vrtec Trnovo

Zapisala: Vesna Nemec

Kotiček za zdravje

Informacije o zdravstveno higienskem in prehranskem režimu za starše otrok Vrtca Pedenjped

V prilogi se nahajajo informacije o zdravstveno higienskem in prehranskem režimu za starše otrok Vrtca Pedenjped. Pomembno je, da so straši otrok seznanjeni z zdravstveno higienskem in prehranskem režimu v vrtcu Pedenjped in ga upoštevajo. Z upoštevanjem priporočil zagotavljamo čisto, zdravo in varno okolje, ki je podlaga za uspešno pedagoško delo in zdrav razvoj otroka ter spremljanje zdravstvenega stanja in izvajanja preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni.

 

Kako se zaščititi pred klopi?

Pomlad je čas, ko se s prebujanjem narave na prostem odvijajo številne aktivnosti. Med drugim ljudje pogosto zaidemo tudi v gozdove in druge predele, kjer pa na nas lahko prežijo klopi.

 

Preprečevanje in odpravljanje ušivosti - ključno vlogo imajo starši!

Včasih je bila ušivost spremljevalka revščine in slabih higienskih navad, danes pa se pojavlja brez pravila, tudi v državah z najvišjim standardom. Najpogostejše so naglavne (sive) uši, ki ne prenašajo bolezni, vendar s svojimi izločki povzročajo neprijetno srbenje.Objavljamo gradiva, ki naj bodo v pomoč pri preprečevanju uši in pri ravnanju v primeru, da se uši pojavijo.

 

Zdrava prehrana otrok v predšolskem obdobju

Prehrana otroka v predšolskem obdobju ima pomemben vpliv na zdravje. Gre za obdobje, ko se hrana porabi za izgradijo kosti, mišic in organov, vpliva pa tudi na razvoj možganov. Zato so prehranske potrebe otrok posebne.

V tem času je otrok popolnoma odvisen od nas odraslih, ki skrbimo zanj in oblikujemo njegovo prihodnost. Poleg tega izkušnje s prehrano v tem obdobju pomembno zaznamujejo prehranske navade v odrasli dobi.

Preprečujmo širjenje nalezljivih bolezni

Zloženka je namenjene staršem otrok, ki prvič vstopajo v vrtec. Vsebina je razdeljena v dva dela. Prvi del obravnava kdaj otrok zaradi nevarnosti prenosa nalezljivih bolezni ne sme v vrtec. Drugi del pa govori o tem, kako je s prinašanjem hrane v vrtec.

 

vključitev otrok v vrtec po preboleli nalezljivi bolezni

Starši imate pravico in dolžnost, da bolnega otroka negujete doma. Bolni otroci ne sodijo v vrtec. Otrok se bo bolje počutil in hitreje pozdravil v domačem okolju. Poleg tega ima vsakdo pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi ter dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred nalezljivimi boleznimi. Ko bolnega otroka obdržite doma s tem preprečite tudi prenos nalezljive bolezni na druge otroke v vrtcu.


Splošno velja, da ne pripeljite otroka v vrtec, če:

 • je imel v zadnjih 48. urah povišano telesno temperaturo ali drisko ali je bruhal,
 • ima izpuščaj z ali brez vročine (razen če gre za neinfekcijske izpuščaje kot so piki insektov, alergijski izpuščaji).

Nina Suhadolc Milković, zhr